Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

L’organització RODCAMP LOGISTICA SL, domiciliada en C/ MAS PUJOL Nº 41, POL. INDUSTRIAL CONGOST (08520 ELS FRANQUESES DEL VALLS) BARCELONA,  amb N.I.F. B61645289, telèfon de contacte: 938490177 i correu electrònic info@rodcamp.es.

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
 • USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
 • CANDIDATS A OFERTES DE TREBALL O POSTULANTS A OCUPACIÓ.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

 • Gestionar la teva candidatura.
 • Comunicar-nos amb tu per a anar informant-te de l’estat del procés de selecció i de la teva candidatura en aquest.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole
 1. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.
 • USUARIS/NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
 • En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política
 • CANDIDATS A OFERTES DE TREBALL O POSTULANTS A OCUPACIÓ.
 • En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
 • Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
 • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política
 1. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats per a, en el seu cas, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

En el cas que ens hagis facilitat el teu currículum, conservarem les teves dades durant el període màxim d’un any des de la recepció del mateix per part de l’entitat, tret que ens hagis autoritzat a mantenir les teves dades per un període de conservació major a l’indicat.

 

Període de bloqueig de les dades:

 • LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys atenent a disposat en  els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
 1. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

 1. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

 • Jutges i Tribunals.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.
 • Les seves dades podran ser compartits amb les següents empreses per a la correcta gestió administrativa i comptable de les entitats:

RODCAMP LOGISTICA SL amb CIF B61645289 i correu electronico info@rodcamp.es

KCN IMPORT AND EXPORT SL amb CIF B66098955 i correu electronic estela.rodriguez@rodcamp.es
 

 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

 1.  DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets de accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan escaigui, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils. 

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. No obstant això, se li podrà sol·licitar el seu DNI o qualsevol altre document anàleg amb la finalitat d’acreditar la seva identitat, sempre que això no pugui fer-se per altres mitjans menys intrusius.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça info@rodcamp.es, amb assumpte  “BAIXES”.

 1. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

 1. XARXES SOCIALS

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells l’Entitat ha  creat diferents perfils en algunes d’elles.

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials  o grups.

No obstant això, has de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com, s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.

 1. MODIFICACIONS/ ACTUALITZACIÓ

La present política de privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que  visitin periòdicament la nostra  política de privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb RODCAMP LOGISTICA SL a través del següent correu electrònic: info@rodcamp.es


Última revisió: 14 d’Octubre de 2022

Desplaça cap amunt
Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?